О награждении А. Н. Наибова (Акрама Айлисли) орденом «Истиглал»


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (5 dekabr 2002-ci il, № 280) «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 dekabr 2002-ci il, № 12, maddə 714)

Release date: 04.12.2002

Ə.N.Naibovun (Əkrəm Əylislinin) «İstiqlal» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

Ə.N.Naibovun (Əkrəm Əylislinin) «İstiqlal» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafındakı böyük xidmətlərinə görə Əkrəm Nəcəf oğlu Naibov (Əkrəm Əylisli) «İstiqlal» ordeni ilə təltif edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV,

Bakı şəhəri, 4 dekabr 2002-ci il

№ 819

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (5 dekabr 2002-ci il, № 280) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 dekabr 2002-ci il, № 12, maddə 714) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC