Об учреждении посольства Азербайджанской Республики в государстве Кувейт (в городе Кувейт)


Release date: 01.10.2002

Azərbaycan Respublikasının Küveyt Dövlətində (Küveyt şəhərində) səfirliyinin təsis edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikasının Küveyt Dövlətində (Küveyt şəhərində) səfirliyinin təsis edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

I. Azərbaycan Respublikasının Küveyt Dövlətində (Küveyt şəhərində) səfirliyi təsis edilsin.

II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV.

Bakı şəhəri, 1 oktyabr 2002-ci il.

№ 367-IIQ.

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (11 dekabr 2002-ci il, № 284) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 dekabr 2002-ci il, № 12, maddə 695) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC