О назначении чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Р.Т. Ибрагимова одновременно чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Ирландии с резиденцией в городе Лондоне


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (20 oktyabr 2002-ci il, № 242) «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 oktyabr 2002-ci il, № 10, maddə 599)

Release date: 19.10.2002

Azərbaycan Respublikasının Böyük Britaniya va Şimali İrlandiya Krallığındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri R. T. İbrahimovun iqamətgahı London şəhərində olmaqla, eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının İrlandiya Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikasının Böyük Britaniya va Şimali İrlandiya Krallığındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri R. T. İbrahimovun iqamətgahı London şəhərində olmaqla, eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının İrlandiya Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndinə müvafiq olaraq qərara alıram:

Azərbaycan Respublikasının Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Krallığındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Rəfael Tofiq oğlu İbrahimov iqamətgahı London şəhərində olmaqla, eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının İrlandiya Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV.

Bakı şəhəri, 19 oktyabr 2002-ci il.

№ 803

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (20 oktyabr 2002-ci il, № 242) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 oktyabr 2002-ci il, № 10, maddə 599) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC