О награждении В.М. Мамедалиева орденом «Слава»


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (27 avqust 2002-ci il, № 196) «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 avqust 2002-ci il, № 8, maddə 497)

Release date: 26.08.2002

V. M. Məmmədəliyevin «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

V. M. Məmmədəliyevin «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycanda şərqşünaslıq elminin inkişafındakı xidmətlərinə görə Vasim Məmmədəli oğlu Məmmədəliyev «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV.

Bakı şəhəri, 26 avqust 2002-ci il.

№ 777.

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (27 avqust 2002-ci il, № 196) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 avqust 2002-ci il, № 8, maddə 497) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC