Об утверждении Соглашения «О воздушном транспорте» между правительством Азербайджанской Республики и правительством Исламской Республики Иран


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (27 iyul 2002-ci il, № 169) «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 iyul 2002-ci il, № 7, maddə 392)

Release date: 02.07.2002

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə iran İslam Respublikası Hökuməti arasında «Hava nəqliyyatı haqqında» Sazişin təsdiq edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İran İslam Respublikası Hökuməti arasında «Hava nəqliyyatı haqqında» Sazişin təsdiq edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

I. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İran İslam Respublikası Hökuməti arasında «Hava nəqliyyatı haqqında» 2002-ci il mayın 20-də Tehran şəhərində imzalanmış Saziş təsdiq edilsin.

2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 2 iyul 2002-ci il

№ 351-IIQ

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (27 iyul 2002-ci il, № 169) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 iyul 2002-ci il, № 7, maddə 392) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC