О назначении Э.Б. Гусейнова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Туркменистане


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (9 avqust 2002-ci il, № 180) «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 avqust 2002-ci il, № 8, maddə 469)

Release date: 08.08.2002

E.B.Hüseynovun Azərbaycan Respublikasının Türkmənistanda Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri təyin edilməsi haqqında

E.B.Hüseynovun Azərbaycan Respublikasının Türkmənistanda Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri təyin edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

Elxan Bahadur oğlu Hüseynov Azərbaycan Respublikasının Türkmənistanda Fövqəladə və səlahiyyətli Səfiri təyin edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 8 avqust 2002-ci il

№ 749

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (9 avqust 2002-ci il, № 180) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 avqust 2002-ci il, № 8, maddə 469) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC