О присвоении Э.Я. Мадатли ранга Чрезвычайного и Полномочного посла Азербайджанской Республики


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (19 aprel 2002-ci il, № 88). «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusunda» dərc edilmişdir (30 aprel 2002-ci il № 4, II kitab, maddə 185)

Release date: 18.04.2002

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı»nın təsdiq edilməsi barədə» 2000-ci il 10 avqust tarixli 303 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında

E. Y. Mədətliyə Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri dərəcəsinin verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

«Azərbaycan Respublikasının xaricdəki diplomatik nümayəndəliklərinin başçıları üçün dərəcələrin və diplomatik rütbələrin müəyyən edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununu rəhbər tutaraq qərara alıram:

Eynulla Yadulla oğlu Mədətliyə Azərbaycan Respublikasının fövqəladə və səlahiyyətli səfiri dərəcəsi verilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 18 aprel 2002-ci il

№ 687.

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (19 aprel 2002-ci il, № 88) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusunda» dərc edilmişdir (30 aprel 2002-ci il № 4, II kitab, maddə 185) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC