О присвоении Н.Р.Расулзаде почетного звания «Заслуженный деятель искусства»


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (10 dekabr 1999-cu il, № 282) «Azərbaycan Respublikası Qanunvericilik Toplusunda» dərc edilmişdir (31 dekabr 1999-cu il, № 12, maddə 700)

Release date: 09.12.1999

N. R. Rəsulzadəyə «Əməkdar incəsənət xadimi» fəxri adının verilməsi haqqında

N. R. Rəsulzadəyə «Əməkdar incəsənət xadimi» fəxri adının verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan ədəbiyyatı və kinodramaturgiyasının inkişafındakı xidmətlərinə görə Natiq Rəsul oğlu Rəsulzadəyə «Əməkdar incəsənət xadimi» fəxri adı verilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 9 dekabr 1999-cu il

№ 220

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (10 dekabr 1999-cu il, № 282) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikası Qanunvericilik Toplusunda» dərc edilmişdir (31 dekabr 1999-cu il, № 12, maddə 700) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC