О присвоении Р.Дж. Гасаналиеву звания генерал-майора таможенной службы


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (18 yanvar 2002-ci il, № 14). «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 yanvar 2002-ci il, № 1, maddə 25)

Release date: 17.01.2002

R. C. Həsənəliyevə gömrük xidməti general-mayoru rütbəsinin verilməsi haqqında

R. C. Həsənəliyevə gömrük xidməti general-mayoru rütbəsinin verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin müavini Rza Cahangir oğlu Həsənəliyevə gömrük xidməti general-mayoru rütbəsi verilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 17 yanvar 2002-ci il

№ 642

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (18 yanvar 2002-ci il, № 14) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 yanvar 2002-ci il, № 1, maddə 25) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC