О присвоении Б.Н. Зейналову воинского звания генерал-майора


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (18 yanvar 2002-ci il, № 14). «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 yanvar 2002-ci il, № 1, maddə 36)

Release date: 17.01.2002

B. N. Zeynalova general-mayor hərbi rütbəsinin verilməsi haqqında

B. N. Zeynalova general-mayor hərbi rütbəsinin verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası milli təhlükəsizlik nazirinin müavini Baxış Novruzəli oğlu Zeynalova general-mayor hərbi rütbəsi verilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV.

Bakı şəhəri, 17 yanvar 2002-ci il.

№ 653.

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (18 yanvar 2002-ci il, № 14) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 yanvar 2002-ci il, № 1, maddə 36) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC