О назначении Ф.Ф.Мамедова министром юстиции Азербайджанской Республики


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (9 noyabr 2003-cü il, № 260) «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 noyabr 2003-cü il, № 11, maddə 647)

Release date: 08.11.2003

F.F. Məmmədovun Azərbaycan Respublikasının ədliyyə naziri təyin edilməsi haqqında

F.F. Məmmədovun Azərbaycan Respublikasının ədliyyə naziri təyin edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. Fikrət Fərrux oğlu Məmmədov Azərbaycan Respublikasının ədliyyə naziri təyin edilsin.

2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

İlham ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 8 noyabr 2003-cü il

№ 13

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (9 noyabr 2003-cü il, № 260) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 noyabr 2003-cü il, № 11, maddə 647) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC