Axtarış

        

   

  • Geniş axtarış

31—39 / 39
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı ilə daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında» 2000-ci il 27 yanvar tarixli 10 nömrəli, «Loqopedik xidmət haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə» 2002-ci il 29 aprel tarixli 73 nömrəli, «Reabilitasiya mərkəzləri haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə» 2002-ci il 29 may tarixli 85 nömrəli, «Büdcədən maliyyələşən təlim-tərbiyə və təhsil müəssisələrinin yaradılması, genişləndirilməsi, yenidən təşkili və ləğv edilməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2003-cü il 14 may tarixli 67 nömrəli, «İşçilərə həftə ərzində 36 saatdan çox olmayan, qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilən yüksək həssaslıq, həyəcan, zehni, fiziki və əsəb gərginliyi, habelə insanın səhhətinə mənfi təsir göstərən digər amillər olan əmək şəraitli iş yerləri üzrə iş vaxtının konkret müddəti göstərilməklə peşələrin, vəzifələrin Siyahısı»nın təsdiq edilməsi barədə» 2003-cü il 12 avqust tarixli 106 nömrəli və «Təhsil müəssisələrinin pedaqoji işçilərinin (dövlət ümumi təhsil və ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində çalışan, bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlər istisna olmaqla) dərs yükü normalarının müəyyən edilməsi haqqında» 2010-cu il 24 noyabr tarixli 215 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi barədə
        Baxılma sayı: 3
Lotereyalar haqqında
        Baxılma sayı: 560
Qaz təchizatı haqqında
        Baxılma sayı: 441