Azərbaycan Respublikasının Ukraynada (Kiyev şəhərində) səfirliyinin təsis edilməsi haqqında


Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusunda dərc edilmişdir (31 iyul 1997-ci il, № 1, maddə 2) «Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (22 fevral 1996-cı il, № 36)

Relizin Tarixi: 06.02.1996

Azərbaycan Respublikasının Ukraynada (Kiyev şəhərində) səfirliyinin tə’sis edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikasının Ukraynada (Kiyev şəhərində)
səfirliyinin təsis edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikasının Ukraynada (Kiyev şəhərində) səfirliyi təsis edilsin.

2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV.

Bakı şəhəri, 6 fevral 1996-cı il.

№ 15-IQ.

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (22 fevral 1996-cı il, № 36) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 iyul 1997-ci il, № 1, maddə 2) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC