Mirzə Əjdər oğlu İbrahimovun 90 illik yubileyi haqqında


«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 oktyabr 2001-ci il, № 10, maddə 653)

Relizin Tarixi: 27.10.2001

Mirzə Əjdər oğlu İbrahimovun 90 illik yubileyi haqqında

Mirzə Əjdər oğlu İbrahimovun 90 illik yubileyi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

İctimai xadim, Azərbaycan ədəbiyyatı və elminin görkəmli nümayəndəsi, xalq yazıçısı Mirzə Əjdər oğlu İbrahimovun 90 illik yubileyi ilə əlaqədar qərara alıram:

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə və Milli Elmlər Akademiyasına tapşırılsın ki, Yazıçılar Birliyi ilə birlikdə Mirzə İbrahimovun 90 illik yubileyi ilə bağlı lazımi tədbirləri hazırlayıb həyata keçirsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 27 oktyabr 2001-ci il

№ 822

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (28 oktyabr 2001-ci il, № 247) ( «LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 oktyabr 2001-ci il, № 10, maddə 653) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC