Z. F. Musayevin Azərbaycan Respublikası Dövlət Hidrometeorologiya Komitəsi sədrinin səlahiyyətlərini icra etməkdən azad edilməsi haqqında


«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 may 2001-ci il, № 5, maddə 307)

Relizin Tarixi: 23.05.2001

Z. F. Musayevin Azərbaycan Respublikası Dövlət Hidrometeorologiya Komitəsi sədrinin səlahiyyətlərini icra etməkdən azad edilməsi haqqında

Z. F. Musayevin Azərbaycan Respublikası Dövlət Hidrometeorologiya Komitəsi sədrinin səlahiyyətlərini icra etməkdən azad edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

Azərbaycan Respublikası Dövlət Hidrometeorologiya Komitəsinin ləğv edilməsi ilə əlaqədar olaraq Zülfüqar Fətulla oğlu Musayev Azərbaycan Respublikası Dövlət Hidrometeorologiya Komitəsi sədrinin səlahiyyətlərini icra etməkdən azad edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 23 may 2001-ci il

№ 488

«Azərbaycan» qəzetində dərc olunmuşdur (24 may 2001-ci il, № 116) ( «LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 may 2001-ci il, № 5, maddə 307) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC