Ə. P. Dilbazinin «İstiqlal» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında


«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 dekabr 1999-cu il, № 12, maddə 715)

Relizin Tarixi: 25.12.1999

Ə. P. Dilbazinin «İstiqlal» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

Ə. P. Dilbazinin «İstiqlal» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan milli xoreoqrafiya sənətinin inkişafında böyük xidmətlərinə görə Əminə Paşa qızı Dilbazi «İstiqlal» ordeni ilə təltif edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 25 dekabr 1999-cu il

№ 235

«Azərbaycan» qəzetində dərc olunmuşdur (26 dekabr 1999-cu il, № 296) ( «LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 dekabr 1999-cu il, № 12, maddə 715) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC