Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Krallığında, İrlandiya Respublikasında, Norveç, İsveç Krallıqlarında Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri Mahmud Əhməd oğlu Məmməd-Quliyevin eyni zamanda Danimarka Krallığında Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri təyin edilməsi haqqında


Relizin Tarixi: 17.12.1996

О назначении Чрезвычайного Полномочного Посла Азербайджанской Республики в Великобритании и королевстве Северная Ирландия, в Республике Ирландия в королевствах Норвегия и Швеция Махмуда Ахмед оглу Мемедгулиева Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в королевстве Дания по совместительству

Указ Президента Азербайджанской Республики

О назначении Чрезвычайного Полномочного Посла Азербайджанской Республики в Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, в Республике Ирландия в королевствах Норвегия и Швеция Махмуда Ахмед оглы Мемедгулиева Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Королевстве Дания по совместительству

В соответствии с пунктом 15 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики назначить Чрезвычайного Полномочного Посла Азербайджанской Республики в Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, в Республике Ирландия в королевствах Норвегия и Швеция Махмуда Ахмед оглы Мемедгулиева Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Королевстве Дания по совместительству.

Президент Азербайджанской Республики

Гейдар АЛИЕВ.

г. Баку, 17 декабря 1996 года.

№ 523.


© LegalActs LLC
Неофициальный перевод