A. H. Alıyevin Gədəbəy rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilməsi haqqında


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (5 fevral 2003-ci il, № 28)

Relizin Tarixi: 03.02.2003

A. H. Alıyevin Gədəbəy rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilməsi haqqında

A. H. Alıyevin Gədəbəy rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Aydın Hümbət oğlu Alıyev Gədəbəy rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV.

Bakı şəhəri, 3 fevral 2003-cü il.

№ 1139

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (5 fevral 2003-ci il, № 28) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (28 fevral 2003-cü il, № 2, maddə 94) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC