M. K. Kərimov haqqında


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (5 yanvar 2003-cü il, № 3)

Relizin Tarixi: 04.01.2003

M. K. Kərimov haqqında

M. K. Kərimov haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının ümumi yığıncağında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti seçilmiş Mahmud Kərim oğlu Kərimov bu vəzifədə təsdiq edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV.

Bakı şəhəri, 4 yanvar 2003-cü il

№ 838

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (5 yanvar 2003-cü il, № 3) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC