E.H.Axundovanın «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (24 may 2003-cü il, № 117) «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 may 2003-cü il, № 5, maddə 233)

Relizin Tarixi: 23.05.2003

E.H.Axundovanın «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

E.H.Axundovanın «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan publisistikasının inkişafındakı xidmətlərinə görə Elmira Hüseyn qızı Axundova «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV.

Bakı şəhəri, 23 may 2003-cü il.

№ 870

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (24 may 2003-cü il, № 117) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 may 2003-cü il, № 5, maddə 233) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC