T. Y. Ağahüseynovun Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi vəzifəsindən azad edilməsi haqqında


«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 aprel 2002-ci il, № 4, 2-ci kitab, maddə 190)

Relizin Tarixi: 02.04.2002

T. Y. Ağahüseynovun Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi vəzifəsindən azad edilməsi haqqında

T. Y. Ağahüseynovun Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi vəzifəsindən azad edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Tofiq Yaqub oğlu Ağahüseynov Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi vəzifəsindən azad edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 2 aprel 2002-ci il

№ 894

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 aprel 2002-ci il, № 4, 2-ci kitab, maddə 190) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC