T.Y.Məmmədovun Sumqayıt Şəhəri İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilməsi haqqında


Опубликовано в газете «Азербайджан» (4 апреля 2003 года, № 74)

Relizin Tarixi: 02.04.2003

Об освобождении Т. Я. Мамедова от должности главы исполнительной власти города Сумгайыт

Распоряжение Президента Азербайджанской Республики

Об освобождении Т. Я. Мамедова от должности главы исполнительной власти города Сумгаита

Освободить Таваккюля Ягуб оглы Мамедова от должности главы исполнительной власти города Сумгаита.

Президент Азербайджанской Республики

Гейдар АЛИЕВ

г. Баку, 2 апреля 2003 года.

№ 1190

Опубликовано в газете «Азербайджан» (4 апреля 2003 года, № 74) («LegalActs»).

© LegalActs
Неофициальный перевод