Gürcüstan Respublikası ilə dövlətlərarası müqavilə haqqında


Relizin Tarixi: 16.12.1991

Gürcüstan Respublikası ilə dövlətlərarası müqavilə haqqında

Gürcüstan Respublikası ilə dövlətlərarası müqavilə haqqında

Azərbaycan Respublikası Ali Soveti Milli Şurasının Qərarı

Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Milli Şurası qərara alır:

Azərbaycan Respublikası Pezidentinin təqdim etdiyi Azərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan Respublikası arasında dostluq, əməkdaşlıq və mehriban qonşuluq haqqında Müqavilə təsdiq edilsin.

Azərbaycan Respublikası Ali Soveti sədrinin müavini

T.QARAYEV

Bakı şəhəri, 16 dekabr 1991-ci il

№ 26

«Həyat» qəzetində dərc edilmişdir (21 dekabr 1991-ci il, № 248) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı»nda dərc edilmişdir (1991-ci il, № 24 (853), maddə 462) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC