Özbəkistan Respublikası ilə dövlətlərarası müqavilə haqqında


Relizin Tarixi: 16.12.1991

Özbəkistan Respublikası ilə dövlətlərarası müqavilə haqqında

Özbəkistan Respublikası ilə dövlətlərarası müqavilə haqqında

Azərbaycan Respublikası Ali Soveti Milli Şurasının Qərarı

Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Milli Şurası qərara alır:

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdim etdiyi Azərbaycan Respublikası ilə Özbəkistan Respublikası arasında dövlətlərarası münasibətlərin prinsipləri haqqında Müqavilə təsdiq edilsin.

Azərbaycan Respublikası Ali Soveti sədrinin müavini

T.QARAYEV

Bakı şəhəri, 16 dekabr 1991-ci il

№ 25

«Həyat» qəzetində dərc edilmişdir (21 dekabr 1991-ci il, № 248) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı»nda dərc edilmişdir (1991-ci il, № 24 (853), maddə 461) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC