Ukrayna ilə dövlətlərarası müqavilə haqqında


Relizin Tarixi: 11.12.1991

Ukrayna ilə dövlətlərarası müqavilə haqqında

Ukrayna ilə dövlətlərarası müqavilə haqqında

Azərbaycan Respublikası Ali Soveti Milli Şurasının qərarı

Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Milli Şurası qərara alır:

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdim etdiyi Azərbaycan Respublikası ilə Ukraynanın dövlətlərarası münasibətlərinin əsasları haqqında Müqavilə təsdiq edilsin.

Azərbaycan Respublikası Ali Soveti sədrinin müavini

T.QARAYEV

Bakı şəhəri, 11 dekabr 1991-ci il

№ 22

«Həyat» qəzetində dərc edilmişdir (21 dekabr 1991-ci il, № 248) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı»nda dərc edilmişdir (1991-ci il, № 24 (853), maddə 458) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC