Cəlil Məmmədquluzadənin Naxçıvan şəhərində ev-muzeyinin yaradılması haqqında


«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 iyun 1998-ci il, № 6, maddə 412)

Relizin Tarixi: 19.06.1998

Cəlil Məmmədquluzadənin Naxçıvan şəhərində ev-muzeyinin yaradılması haqqında

Cəlil Məmmədquluzadənin Naxçıvan şəhərində ev-muzeyinin yaradılması haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan ədəbiyyatının klassiki, görkəmli yazıçı və dramaturq Cəlil Məmmədquluzadənin xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə qərara alıram:

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti Cəlil Məmmədquluzadənin Naxçıvan şəhərində ev-muzeyinin yaradılmasını təmin etsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 19 iyun 1998-ci il

№ 835

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (20 iyun 1998-ci il, № 139) ( «LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 iyun 1998-ci il, № 6, maddə 412) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC