Z. Ə. Qasımov haqqında


«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 iyun 1998-ci il, № 6, maddə 404)

Relizin Tarixi: 16.06.1998

Z

Z. Ə. Qasımov haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin Məktublar və vətəndaşların qəbulu şöbəsinin ləğv edilməsi ilə əlaqədar olaraq Ziyavəddin Əli oğlu Qasımov həmin şöbənin müdiri vəzifəsindən azad edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 16 iyun 1998-ci il

№ 827

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 iyun 1998-ci il, № 6, maddə 404) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC