Mikayıl Əbdülqədir oğlu İsmayılzadənin (Mikayıl Müşfiqin) 90 illik yubileyi haqqında


«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 iyun 1998-ci il, № 6, maddə 401)

Relizin Tarixi: 11.06.1998

Mikayıl Əbdülqədir oğlu İsmayılzadənin (Mikayıl Müşfiqin) 90 illik yubileyi haqqında

Mikayıl Əbdülqədir oğlu İsmayılzadənin (Mikayıl Müşfiqin) 90 illik yubileyi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycanın görkəmli şairi Mikayıl Əbdülqədir oğlu İsmayılzadənin (Mikayıl Müşfiqin) 90 illik yubileyi ilə əlaqədar qərara alıram:

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinə və Elmlər Akademiyasına tapşırılsın ki, Yazıçılar Birliyi ilə birlikdə Mikayıl Əbdülqədir oğlu İsmayılzadənin (Mikayıl Müşfiqin) 90 illik yubileyi ilə bağlı lazımi tədbirlər hazırlayıb həyata keçirsinlər.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 11 iyun 1998-ci il

№ 824

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (12 iyun 1998-ci il, № 133) ( «LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 iyun 1998-ci il, № 6, maddə 401) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC