C. Ə. Əliyevin «İstiqlal» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (30 iyun 1998-ci il, № 146) «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 iyun 1998-ci il, № 6, maddə 397)

Relizin Tarixi: 29.06.1998

C

C. Ə. Əliyevin «İstiqlal» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan elminin inkişafında böyük xidmətlərinə görə Cəlal Əlirza oğlu Əliyev «İstiqlal» ordeni ilə təltif olunsun.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 29 iyun 1998-ci il

№ 736

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (30 iyun 1998-ci il, № 146) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 iyun 1998-ci il, № 6, maddə 397) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC