Z. T. Quliyevanın «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (08 mart 1998-ci il, № 54) «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 mart 1998-ci il, № 3, maddə 166)

Relizin Tarixi: 07.03.1998

Z. T. Quliyevanın «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

Z. T. Quliyevanın «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycanda tibb elminin inkişafındakı xidmətlərinə görə Zəhra Tahir qızı Quliyeva «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 7 mart 1998-ci il

№ 682

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (08 mart 1998-ci il, № 54) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 mart 1998-ci il, № 3, maddə 166) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC