S. F. Mirzəyevanın «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında


«Azərbaycan» qəzetində dərc olunmuşdur (02 mart 2000-ci il, № 50). «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 mart 2001-ci il, № 3, maddə 153)

Relizin Tarixi: 01.03.2001

S. F. Mirzəyevanın «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

S. F. Mirzəyevanın «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan publisistikasının inkişafındakı xidmətlərinə görə Svetlana Fyodorovna Mirzəyeva «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 1 mart 2001-ci il

№ 445

«Azərbaycan» qəzetində dərc olunmuşdur (02 mart 2000-ci il, № 50) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 mart 2001-ci il, № 3, maddə 153) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC