M. Ə. Abbasovun Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı səlahiyyətlərinin müvəqqəti icraçısı vəzifəsindən azad edilməsi haqqında


Опубликовано в «Сборнике законодательства Азербайджанской Республики» (31 января 2001 г., № 1, статья 49)

Relizin Tarixi: 30.01.2001

Об освобождении М. А. Аббасова от обязанностей временно исполняющего полномочия главы Исполнительной власти города Баку

Распоряжение Президента Азербайджанской Республики

Об освобождении М. А. Аббасова от обязанностей временно исполняющего полномочия главы Исполнительной власти города Баку

Освободить Мухаммеда Абдурахман оглу Аббасова от обязанностей временно исполняющего полномочия главы Исполнительной власти города Баку.

Президент Азербайджанской Республики

Гейдар АЛИЕВ

г. Баку, 30 января 2001 года.

№ 617

Опубликовано в «Сборнике законодательства Азербайджанской Республики» (31 января 2001 г., № 1, статья 49) («LegalActs»).

© LegalActs
Неофициальный перевод