M. A. Mirzəyevin «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında


«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 yanvar 2003-cü il, № 1, maddə 37) «Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (26 yanvar 2003-cü il, № 20)

Relizin Tarixi: 25.01.2003

M. A. Mirzəyevin «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

M. A. Mirzəyevin «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan musiqi sənətinin inkişaf etdirilməsindəki xidmətlərinə görə Musa Abdulla oğlu Mirzəyev «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV.

Bakı şəhəri, 25 yanvar 2003-cü il.

№ 845

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (26 yanvar 2003-cü il, № 20) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 yanvar 2003-cü il, № 1, maddə 37) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC