H. S. Turabovun «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (25 mart 1998-ci il, № 66) «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 mart 1998-ci il, № 3, maddə 172)

Relizin Tarixi: 24.03.1998

H. S. Turabovun «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

H. S. Turabovun «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan teatr və kino sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Həsənağa Səttar oğlu Turabov «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 24 mart 1998-ci il

№ 688

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (25 mart 1998-ci il, № 66) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 mart 1998-ci il, № 3, maddə 172) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC