A. R. Rzayevin «İstiqlal» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında


«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 mart 1998-ci il, № 3, maddə 167)

Relizin Tarixi: 13.03.1998

A. R. Rzayevin «İstiqlal» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

A. R. Rzayevin «İstiqlal» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafındakı böyük xidmətlərinə görə Anar Rəsul oğlu Rzayev «İstiqlal» ordeni ilə təltif edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 13 mart 1998-ci il

№ 683

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (14 mart 1998-ci il, № 59) ( «LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 mart 1998-ci il, № 3, maddə 167) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC