Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «A. B. Amanov haqqında» 1992-ci il 20 noyabr tarixli 220 nömrəli və «B. A. Əmrahov haqqında» 1992-ci il 20 noyabr tarixli 221 nömrəli sərəncamlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi haqqında


«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 oktyabr 1997-ci il, № 4, maddə 313)

Relizin Tarixi: 02.10.1997

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «A. B. Amanov haqqında» 1992-ci il 20 noyabr tarixli 220 nömrəli və «B. A. Əmrahov haqqında» 1992-ci il 20 noyabr tarixli 221 nömrəli sərəncamlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «A. B. Amanov haqqında» 1992-ci il 20 noyabr tarixli 220 nömrəli və «B. A. Əmrahov haqqında» 1992-ci il 20 noyabr tarixli 221 nömrəli sərəncamlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

«Azəriqaz» Dövlət Şirkətinin ləğv edilməsi ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «A. B. Amanov haqqında» 1992-ci il 20 noyabr tarixli 220 nömrəli və «B. A. Əmrahov haqqında» 1992-ci il 20 noyabr tarixli 221 nömrəli sərəncamları qüvvədən düşmüş hesab edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 2 oktyabr 1997-ci il

№ 669

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 oktyabr 1997-ci il, № 4, maddə 313) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC