Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərində Azərbaycan Respublikasının Baş konsulu A. A. Acalovun geri çağırılması haqqında


«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 dekabr 1997-ci il, № 6, maddə 529)

Relizin Tarixi: 03.12.1997

Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərində Azərbaycan Respublikasının Baş konsulu A. A. Acalovun geri çağırılması haqqında

Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərində Azərbaycan Respublikasının Baş konsulu A. A. Acalovun geri çağırılması haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərində Azərbaycan Respublikasının Baş konsulu Abbas Abdulla oğlu Acalov geri çağırılsın.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 3 dekabr 1997-ci il

№ 707

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 dekabr 1997-ci il, № 6, maddə 529) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC