F. Ş. Bədəlbəylinin «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında


«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 dekabr 1997-ci il, № 6, maddə 516)

Relizin Tarixi: 26.12.1997

F

F. Ş. Bədəlbəylinin «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Fərhad Şəmsi oğlu Bədəlbəyli «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 26 dekabr 1997-ci il

№ 661

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (27 dekabr 1997-ci il, № 285) ( «LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 dekabr 1997-ci il, № 6, maddə 516) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC