C. B. Quliyevin «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında


«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 dekabr 1997-ci il, № 6, maddə 509)

Relizin Tarixi: 17.12.1997

C

C. B. Quliyevin «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan elminin inkişafında xidmətlərinə görə Cəmil Bahadur oğlu Quliyev «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 17 dekabr 1997-ci il

№ 654

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (18 dekabr 1997-ci il, № 277) ( «LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 dekabr 1997-ci il, № 6, maddə 509) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC