Ə. H. Salmanovun Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq Komitəsi sədrinin müavini vəzifəsindən azad edilməsi haqqında


Relizin Tarixi: 25.07.1997

Об освобождении А.Г.Салманова от должности заместителя председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по земле

Распоряжение Президента Азербайджанской Республики

Об освобождении А.Г.Салманова от должности заместителя председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по земле

Освободить Адалата Гусейн оглы Салманова от должности заместителя председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по земле.

Президент Азербайджанской Республики

Гейдар АЛИЕВ

город Баку, 25 июля 1997 года.

№ 630

Опубликовано в «Собрании законодательства Азербайджанской Республики» (31 июля 1997 года, № 1, статья 49) («LegalActs»).

© «LegalActs» LLC
Неофициальный перевод