N.A.Əhmədovun Azərbaycan Respublikası rabitə nazirinin müavini vəzifəsindən azad edilməsi haqqında


«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 iyul 1997-ci il, № 1, maddə 36)

Relizin Tarixi: 16.07.1997

N.A.Əhmədovun Azərbaycan Respublikası rabitə nazirinin müavini vəzifəsindən azad edilməsi haqqında

N.A.Əhmədovun Azərbaycan Respublikası rabitə nazirinin müavini vəzifəsindən azad edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Nadir Alı oğlu Əhmədov başqa işə keçməsi ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikası rabitə nazirinin müavini vəzifəsindən azad edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 16 iyul 1997-ci il

№ 617

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 iyul 1997-ci il, № 1, maddə 36) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC