İ.B.Vahabzadənin Azərbaycan Respublikasının Pakistan İslam Respublikasında Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri təyin edilməsi haqqında


«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusunda» dərc edilmişdir (31 iyul 1997-ci il, № 1, maddə 26)

Relizin Tarixi: 01.07.1997

İ.B.Vahabzadənin Azərbaycan Respublikasının Pakistan İslam Respublikasında Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri təyin edilməsi haqqında

İ.B.Vahabzadənin Azərbaycan Respublikasının Pakistan İslam Respublikasında Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri təyin edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

İsfəndiyar Bəxtiyar oğlu Vahabzadə Azərbaycan Respublikasının Pakistan İslam Respublikasında Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri təyin edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 1 iyul 1997-ci il

№ 614

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (02 iyul 1997-ci il, № 136) ( «LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusunda» dərc edilmişdir (31 iyul 1997-ci il, № 1, maddə 26) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC