Həsən Əlirza oğlu Əliyevin 90 illik yubileyi haqqında


«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 noyabr 1997-ci il, № 5, maddə 435)

Relizin Tarixi: 24.11.1997

Həsən Əlirza oğlu Əliyevin 90 illik yubileyi haqqında

Həsən Əlirza oğlu Əliyevin 90 illik yubileyi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycanın görkəmli alimi və ictimai-siyasi xadimi akademik Həsən Əlirza oğlu Əliyevin 90 illik yubileyi ilə əlaqədar qərara alıram:

Azərbaycan Respublikasının Elmlər Akademiyasına, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə və Dövlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət Komitəsinə tapşırılsın ki, Həsən Əliyevin 90 illik yubileyi ilə əlaqədar lazımi tədbirlər hazırlayıb həyata keçirsinlər.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 24 noyabr 1997-ci il

№ 695

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (25 noyabr 1997-ci il, № 257) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 noyabr 1997-ci il, № 5, maddə 435) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC