Azərbaycan Respublikasının ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinə dövlət qayğısının artırılması haqqında


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (11 noyabr 1997-ci il, № 247) «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 noyabr 1997-ci il, № 5, maddə 423)

Relizin Tarixi: 11.06.2002

Azərbaycan Respublikasının ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinə dövlət qayğısının artırılması haqqında

Azərbaycan Respublikasının ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinə dövlət qayğısının artırılması haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan xalqı qarşısında böyük xidmətləri olan ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinə dövlət qayğısını artırmaq məqsədi ilə qərara alıram:

1. Qocaman ədəbiyyat və incəsənət xadimləri üçün ayda bir milyon manat məbləğində ömürlük 50 Fərdi təqaüd təyin olunsun. Fərdi təqaüdçülər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qərarı ilə müəyyən edilir.

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 10 noyabr 1997-ci il

№ 641.

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (11 noyabr 1997-ci il, № 247) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 noyabr 1997-ci il, № 5, maddə 423) («LegalActs» LLC).

21 fevral 1998-ci il tarixli, 677 nömrəli fərmana əsasən dəyişikliklərlə («LegalActs» LLC).

11 iyun 2002-ci il tarixli, 715 nömrəli fərmana əsasən qüvvədən düşmüşdür ( «LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC