T.Ə.Quliyevin «İstiqlal» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında


«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 noyabr 1997-ci il, № 5, maddə 422)

Relizin Tarixi: 07.11.1997

T.Ə.Quliyevin «İstiqlal» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

T.Ə.Quliyevin «İstiqlal» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan milli mədəniyyətinin inkişafında böyük xidmətlərinə görə Tofiq Ələkbər oğlu Quliyev «İstiqlal» ordeni ilə təltif edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 7 noyabr 1997-ci il

№ 640.

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (08 noyabr 1997-ci il, № 245) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 noyabr 1997-ci il, № 5, maddə 422) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC