Surxay Əsgərovun xüsusi təqaüdə layiq görülməsi haqqında


«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 sentyabr 1997-ci il, № 3, maddə 252)

Relizin Tarixi: 13.09.1997

Surxay Əsgərovun xüsusi təqaüdə layiq görülməsi haqqında

Surxay Əsgərovun xüsusi təqaüdə layiq görülməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 iyun 1996-cı il tarixli 464 saylı Fərmanına uyğun olaraq qərara alıram:

Adı «Qızıl kitab»a düşmüş Surxay Əsgərov Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təsis etdiyi xüsusi aylıq təqaüdə layiq görülsün.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 13 sentyabr 1997-ci il

№ 663

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (14 sentyabr 1997-ci il, № 200) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 sentyabr 1997-ci il, № 3, maddə 252) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC