L.X.Rəsulova haqqında


«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 sentyabr 1997-ci il, № 3, maddə 250)

Relizin Tarixi: 13.09.1997

L.X.Rəsulova haqqında

L.X.Rəsulova haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı

Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri Lidiya Xudat qızı Rəsulova səhhətinə görə tutduğu vəzifədən azad edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 13 sentyabr 1997-ci il

№ 661

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 sentyabr 1997-ci il, № 3, maddə 250) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC