F.R.Əliyevin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Tibb Xidmətinin rəisi vəzifəsindən azad edilməsi haqqında


Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusunda dərc edilmişdir (30 iyun 2001-ci il, № 6, maddə 424).

Relizin Tarixi: 13.06.2001

F.R.Əliyevin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Tibb Xidmətinin rəisi vəzifəsindən azad edilməsi haqqında

F.R.Əliyevin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Tibb Xidmətinin rəisi vəzifəsindən azad edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Fuad Rəhman oğlu Əliyev Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Tibb Xidmətinin rəisi vəzifəsindən azad edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 13 iyun 2001-ci il

№ 740

Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusunda dərc edilmişdir (30 iyun 2001-ci il, № 6, maddə 424).