«Dövlət məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanına dəyişikliklər edilməsi haqqında


Relizin Tarixi: 30.06.2001

О внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики «О применении Закона Азербайджанской Республики «О деятельности государственной судебной экспертизы»

Указ Президента Азербайджанской Республики

О внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики «О применении Закона Азербайджанской Республики «О деятельности государственной судебной экспертизы»

1. Во втором абзаце пункта 2 Указа Президента Азербайджанской Республики «О применении Закона Азербайджанской Республики «О деятельности государственной судебной экспертизы» исключить слова «Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.

Президент Азербайджанской Республики

Гейдар АЛИЕВ

г. Баку, 30 июня 2001 года

№ 517

Опубликован в «Собрании законодательства Азербайджанской Республики» (30 июня 2001 года, № 6, статья 415) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC
Неофициальный перевод