R.Y.Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri təyin edilməsi haqqında


Опубликован в «Сборнике законодательства Азербайджанской Республики» (30 июня 2001 г., № 6, статья 411)

Relizin Tarixi: 21.06.2001

О назначении Р. Я. Алиева председателем Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными структурами

Указ Президента Азербайджанской Республики

О назначении Р. Я. Алиева председателем Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными структурами

Руководствуясь пунктом 5 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. Назначить Рафига Яхья оглу Алиева председателем Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными структурами.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.

Президент Азербайджанской Республики

Гейдар АЛИЕВ

г. Баку, 21 июня 2001 года.

№ 513

Опубликован в «Сборнике законодательства Азербайджанской Республики» (30 июня 2001 г., № 6, статья 411) («LegalActs»).

© LegalActs
Неофициальный перевод